top of page
ILGTSPĒJĪGAS SKOLAS STRATĒĢIJA

Šis dokuments ir būtiska "Ilgtspējīgas stratēģijas izstrādes modeļa un rīku kopuma skolas līmenī" daļa. Bet kāpēc tas ir nepieciešams un kāpēc mēs uzsveram vārdu "stratēģija"? Mūsu projekts ir ļoti vērienīgs, jo mūsu mērķis ir panākt, lai skolas ieviestu visaptverošas pārmaiņas, ne tikai pieņemot atsevišķus pasākumus, bet īstenojot savstarpēji saistītas darbības ilgtspējības jomā. Mēs piedāvājam modeli, kas ietver pasākumu kopumu, kurus kopīgi īstenojot skolu līmenī, skolas patiešām var kļūt par pārmaiņu veicinātāju ceļā uz ilgtspējīgu pasauli. Lai sasniegtu šādus mērķus, ir būtiski apzināties kritisko saikni starp izglītības attīstību un ilgtspējīgu mācību vidi. Mūsu projekta koncepcija balstās uz ideju, ka skolām ir jārīkojas savās kopienās, veicot koordinētus pasākumus, lai efektīvi darbotos šajā jomā. Skolas rādīs ceļu.

bottom of page