top of page
Logo-euphorianet_small.png

Euphoria Net Srl ir Itālijas uzņēmums, kas sniedz pakalpojumus projektu vadības jomā, atbalstot organizācijas projektu īstenošanā un vadīšanā, kā arī nodrošinot apmācību par šo tēmu. Euphoria specializējas izglītības jomā un strādā pie projektiem, kas saistīti ar inovāciju ieviešanu šajās jomās. Euphoria galvenie darbības virzieni ir projektu rakstīšana un pārvaldība, mācību kursi un pasākumu organizēšana, komunikācijas stratēģijas.

 

Formethic ir Francijas profesionālā asociācija, kas apvieno vairāk nekā 50 biedru. Mācību organizācijas, neatkarīgie pasniedzēji, sociālās un solidaritātes ekonomikas struktūras, darbinieki, darba meklētāji un konsultanti apvieno savu pieredzi, prasmes un enerģiju, lai īstenotu šādus uzdevumus:
- Izplatītu KSA mācību nozarē,
- Atbalstītu apmācību sniedzējus un pasniedzējus profesionālajās pārmaiņās, attīstot sociālo atbildību un padarot viņu darbību ilgtspējīgu.
- Piedalītos atvērtās piekļuves zināšanu izplatīšanā.
- Palielinātu mācību vērtību.
Formethic organizē seminārus un pasākumus saviem biedriem un plašākai auditorijai – mācību kopienai, izstrādā mācību piedāvājumu par pedagoģijas, kvalitātes un sociālās atbildības tēmām mācību jomā, kā arī atbalsta un piedalās Eiropas projektos, kuru mērķis ir veicināt un attīstīt atbildīgu praksi mācību nozarē.

formethic.png

Logopsycom sākotnēji tika izveidots kā uzņēmums, kas specializējas mācīšanās traucējumu jomā, jo īpaši "Dys" jauniešu (dispraksija, disfāzija, disleksija utt.), ko dēvē arī par specifiskiem mācīšanās traucējumiem (SLD). Vairāku gadu laikā darbojoties ar skolām, profesionālās izglītības un apmācības centriem, izglītības organizācijām, jauniešiem un viņu vecākiem, mēs radījām un izmantojām alternatīvas metodes vai rīkus (digitālus un ne tikai) un esam attīstījuši savu kompetences jomu, kļūstot par izglītības inovāciju centru.

Logo_transparent.gif

SMART NEST izstrādā interaktīvas e-mācību moduļus, izmantojot modernus autorizācijas rīkus. Interaktīvas e-mācības nozīmē daudz vizuālu materiālu, piemēram, fotogrāfijas, īsus video vai dažādas viktorīnas. Visi materiāli var saturēt interaktīvus risinājumus.
Papildus e-mācību moduļu izstrādei Smart-Nest eksperti ir pieredzējuši dažādu ar ES politiku un atbalsta dokumentiem, kā arī ar uzņēmējdarbību saistītām tēmām, tostarp uzņēmējdarbības uzsākšanu un domāšanas veidu.

Smart Nest logo_22.png
Small EFY Logo.png

Europe for you, z.s. ir brīvprātīga, nevalstiska, bezpeļņas pilsoņu apvienība, kas pārstāv sadarbības atbalstītājus izglītības, kultūras un aktīva pilsoniskuma jomā ar mērķi aktīvi attīstīt, veicināt un nodrošināt labdarības darbu turpmāk minētajās jomās. 


Asociācijas galvenie mērķi ir: izglītība, kultūras pasākumi, aktīva pilsoniskuma veicināšana, labdarība, bezpeļņas darbība un sports.

bottom of page