top of page

"Dodiet skolotājiem iespēju kļūt par ilgtspējības vadītājiem skolā" (“Empower Teachers to Become Sustainability Managers at School”) ir Eiropas Komisijas programmas "Erasmus+" līdzfinansēts projekts.

 

Projekta mērķis ir atbalstīt skolu pāreju uz ilgtspējīgāku modeli. 

 

Tādējādi mūsu projekta mērķis ir:

1. MĒRĶIS – Izstrādāt visas skolas pieeju ilgtspējībai 

Visas skolas ilgtspējības pieeja ir vērsta uz ilgstošu pārmaiņu radīšanu, iesaistot visu skolu un tās ieinteresētās puses (skolotājus, darbiniekus, skolēnus, vecākus u.c.). Ir pierādīts, ka šī pieeja ir efektīvāka nekā atsevišķas darbības, lai sekmīgi īstenotu pāreju uz ilgtspējīgāku skolu.

2. MĒRĶIS – Izpratnes veicināšana par ilgtspējību visu skolā iesaistīto cilvēku vidū 

Pateicoties mūsu resursiem un rīkiem, mēs veicināsim visu skolu dalībnieku izpratni par ilgtspējības jautājumiem un to, cik svarīgi ir rīkoties, lai tos risinātu.

3. MĒRĶIS – Sniegt skolotājiem un skolas personālam rīku kopumu, lai izstrādātu ilgtspējības stratēģiju

Mēs nodrošināsim skolotājus un skolas personālu ar efektīviem rīkiem, lai palīdzētu viņiem atrast ilgtspējības vadītāju un izstrādāt ilgtspējības stratēģiju.

4. MĒRĶIS – Padarīt skolas par pārmaiņu virzītājspēku ceļā uz ilgtspējīgāku pasauli

Skolas ir sākumpunkts nākotnes līderu veidošanai. Tāpēc ir svarīgi, lai skolas kļūtu par pārmaiņu līderiem un rādītu piemēru ilgtspējīgākai pasaulei.

bottom of page