top of page
“SOLI PA SOLIM” RĪKU KOMPLEKTS ILGTSPĒJĪBAS STRATĒĢIJAS IZVEIDEI

Šeit jūs varat atrast soli pa solim aprakstītu procesu un rīku kopumu, lai atvieglotu jūsu skolas ilgtspējības stratēģijas izveidi un īstenošanu. Varat izmantot resursus, veicot pakāpenisku procesu, vai tieši pārejot uz tiem, kas jums šķiet noderīgāki, lai izveidotu savu stratēģiju.

1. SOLIS: SAGATAVOT UN APMĀCĪT ILGTSPĒJAS VADĪBAS KOMANDU

Mēs esam izveidojuši dažādus resursus, lai sagatavotu skolas personālu, kas iesaistīts skolas ilgtspējības stratēģijas izstrādē.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par jautājumiem, kas saistīti ar ilgtspējību skolas līmenī, izlasiet būtiskuma ziņojumu un labo praksi, kā arī apmeklējiet tiešsaistes kursu.

Ja vēlaties uzzināt, kā izveidot savu Ilgtspējīgas skolas stratēģiju, varat izlasīt dokumentu, kas izskaidro Ilgtspējīgas skolas stratēģiju, un pievērsties e-mācību 3. modulim.

2. SOLIS: IZVEIDOJIET UN ĪSTENOJIET STRATĒĢIJU

Ja esat šeit, jūs esat iecēlis ilgtspējības vadītāju un komandu vai arī esat ļoti tuvu šo amatu izveidei savā skolā.


Šeit atradīsiet resursu kopumu, lai atvieglotu stratēģijas izveidi un īstenošanu:

  • PowerPoint veidne, ko aizpildīt, lai izveidotu savu stratēģiju un prezentētu to kolēģiem un ieinteresētajām personām. 

  • Šablons ieinteresēto personu karšu izveidei.

  • Aptaujas paraugs, lai analizētu jūsu skolas vajadzības.

  • Dokuments un Excel fails, kurā izskaidrots, kā veikt būtiskuma novērtējumu un noteikt skolas vajadzības.

  • Pārbaudes saraksts, lai pārbaudītu, vai esat izpildījis visus soļus. 

  • Izlaušanās istabas un izaicinājumi, lai īstenotu savu stratēģiju un uzsāktu kustību.

3. SOLIS: UZRAUGIET SAVU STRATĒĢIJU

Esam izveidojuši divus uzraudzības rīkus, lai palīdzētu jums sekot līdzi jūsu ilgtspējības stratēģijai.
Noklikšķiniet uz zemāk esošajām pogām, lai sāktu tos izmantot!

4.SOLIS: IEDVESMOJIETIES NO MŪSU VĒSTNIEKU SKOLĀM

Šajā projektā piedāvātais modelis tika pārbaudīts vienā skolā katrā partnervalstī. Šeit jūs varat iepazīties ar katras skolas stāstiem un ilgtspējības stratēģijām, ko tās izveidoja un īstenoja!

bottom of page