top of page
BŪTISKUMA ZIŅOJUMS

Būtiskuma analīze ļāva mums noteikt prioritātes galvenajiem KSA jautājumiem, apspriežoties ar noteiktajām ieinteresētajām personām no skolām Eiropas līmenī. Salīdzinošais pētījums tika veikts sadarbībā ar piecām organizācijām, un tajā tika aptaujātas 480 ieinteresētās personas par to redzējumu attiecībā uz 18 ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Pētījums atklāja, ka jautājumi par darba un mācību apstākļiem, izglītību ilgtspējas jomā un vienlīdzīgām iespējām ir prioritāte skolās. Tomēr vides jautājumi tiek uzskatīti par mazāk prioritāriem. Mācību centriem ir maza ietekme uz vidi, bet tiem ir pastāvīga loma sabiedrības informēšanā un izglītošanā.

bottom of page