top of page
LABĀS PRAKSES

Mēs esam izstrādājuši rīku komplektu ilgtspējības stratēģijas izveidei skolās. Komplektā ir iekļauti dažādi rīki, kas mudina skolēnus un skolotājus sadarboties, lai veidotu ilgtspējīgu kopienu skolā. Tas arī palīdz izsekot progresam un izglīto skolēnus par ilgtspējību, klimata pārmaiņām un to, kā viņu darbības ietekmē vispārējo sistēmu. Kā daļu no šiem centieniem mēs esam veikuši etalona analīzi, lai noteiktu ilgtspējības labākās prakses skolās dažādās Eiropas partnervalstīs un citos saistītos reģionos. Šis sākotnējais solis pavēra ceļu padziļinātākai analīzei, kuras pamatā ir būtiskuma princips. Mērķis bija noteikt, kas, kāpēc, kā un kādi sociālie un vides jautājumi ir būtiski un nozīmīgi skolas un tās ieinteresēto pušu ilgtspējai.

bottom of page