top of page
STRATEGIE UDRŽITELNOSTI ŠKOLY

Tento dokument je nezbytnou součástí "Modelu a souboru nástrojů pro tvorbu strategie udržitelného rozvoje na úrovni školy". Proč je však nutný a proč zdůrazňujeme slovo "strategie"? Náš projekt je velmi ambiciózní, protože usilujeme o to, aby školy dosáhly komplexní změny, a to nejen přijetím jednotlivých aktivit, ale prostřednictvím vzájemně propojených opatření v oblasti udržitelnosti. Navrhujeme model, který zahrnuje soubor opatření, jež, pokud jsou přijata společně na úrovni školy, mohou ze škol skutečně učinit hybatele změny směrem k udržitelnému světu. Pro dosažení těchto cílů je zásadní uvědomit si zásadní souvislost mezi rozvojem vzdělávání a udržitelným vzdělávacím prostředím. Koncepce našeho projektu vychází z myšlenky, že školy musí působit v rámci svých komunit koordinovanými akcemi, aby v této oblasti hrály účinnou roli. Školy se stanou vůdčí silou.

bottom of page