top of page

"Empower Teachers to Become Sustainability Managers at School" je projekt spolufinancovaný programem Erasmus+ Evropské komise.

 

Cílem projektu je podpořit přechod škol na udržitelnější model. 

 

Cílem našeho projektu je tedy:

CÍL #1 - Rozvíjet celoškolní přístup k udržitelnosti 

Cílem celoškolního přístupu k udržitelnosti je vytvořit dlouhodobou změnu, do které se zapojí celá škola a její zúčastněné strany (učitelé, zaměstnanci, studenti, rodiče a další). Tento přístup je prokazatelně účinnější než jednotlivé aktivity, které umožňují úspěšný přechod k udržitelnější škole.

CÍL č. 2 - Zvýšit povědomí o udržitelnosti mezi všemi lidmi zapojenými do chodu školy 

Díky našim zdrojům a nástrojům zvýšíme povědomí všech aktérů na školách o otázkách udržitelnosti a o důležitosti opatření k jejich řešení.

CÍL č. 3 - Poskytnout učitelům a zaměstnancům školy soubor nástrojů k vytvoření strategie udržitelnosti

Učitelům a zaměstnancům školy poskytneme účinné nástroje, které je podpoří při vytváření manažera udržitelného rozvoje a při tvorbě strategie udržitelného rozvoje.

CÍL č. 4 - Učinit ze škol hnací sílu změny směrem k udržitelnějšímu světu

Školy jsou výchozím bodem pro formování budoucích lídrů. Proto je důležité, aby se školy staly lídry změn a šly příkladem pro udržitelnější svět.

bottom of page