top of page
circles-01.png

Výsledek se zaměří na klíčové aspekty relevantní pro jakoukoli Zelenou školu. Když mluvíme o „celoškolním přístupu“, je strategické chápat různé aspekty škol, které je třeba považovat za prioritu, abychom podpořili udržitelné principy a převedli je do praxe.

Children coloring
circles-01.png

Model a sada nástrojů pro vytvoření strategie udržitelnosti ve škole se souborem nástrojů, které poslouží k vytvoření komunity se zapojením studentů a učitelů v celé škole, ke sledování změn a k předávání klíčových znalostí studentům o udržitelnosti a změně klimatu a o tom, jak jejich chování ovlivňuje celý systém.

Image by Brooke Cagle
circles-01.png

E-learning pro manažery udržitelného rozvoje a další zaměstnance o důležitých tématech a praktických opatřeních pro zavádění zelených iniciativ ve školách.

Working with Laptop
bottom of page