top of page
DOBRÉ PRAXE

Vyvinuli jsme sadu nástrojů pro vytvoření strategie udržitelnosti ve školách. Sada obsahuje různé nástroje, které povzbuzují studenty a učitele, aby spolupracovali na budování udržitelné komunity ve škole. Pomáhá také sledovat pokrok a vzdělávat studenty o udržitelnosti, změně klimatu a o tom, jak jejich akce ovlivňují celkový systém. V rámci tohoto úsilí jsme provedli srovnávací analýzu, abychom identifikovali osvědčené postupy pro udržitelnost ve školách v různých evropských partnerských zemích a dalších souvisejících regionech. Tento počáteční krok vydláždil cestu pro hlubší analýzu založenou na principu významnosti. Cílem bylo zjistit, kdo, proč, jak a kdy jsou sociální a environmentální otázky relevantní a významné pro udržitelnost školy a jejích zainteresovaných stran.

bottom of page