top of page
ZPRÁVA O VÝZNAMNOSTI

Analýza významnosti nám umožnila stanovit priority hlavních otázek CSR po konzultaci s určenými zúčastněnými stranami ze škol na evropské úrovni. Srovnávací studie byla provedena ve spolupráci s pěti organizacemi a zahrnovala dotazování 480 zúčastněných stran na jejich pohled na 18 otázek udržitelného rozvoje. Studie odhalila, že otázky týkající se pracovních a vzdělávacích podmínek, výchovy k udržitelnosti a rovných příležitostí jsou v rámci škol prioritou. Otázky životního prostředí jsou však považovány za méně prioritní. Školící střediska mají malý dopad na životní prostředí, ale hrají neustálou roli v osvětě a vzdělávání veřejnosti.

bottom of page